Bársony Orvos-Esztétika - VÁLASSZA KI ÖN A NYEREMÉNYÉT sorsolásos nyereményjátékHivatalos játékszabályzat

1. A Bársony Orvos-Esztétika (továbbiakban: Szervező) által szervezett, sorsolásos nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) azok vehetnek részt, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:

  • belföldi illetőségű 18 éven felüli magánszemély
  • aki a Játék időtartama alatt a Bársony Orvos-Esztétika 2017. Tavaszi prospektusában meghatározott kedvezményes esztétikai kezeléscsomagokból legalább egyet megvásárol a játékban résztvevő Bársony Buda és Bársony Óbuda klinikákon, és az ott elhelyezett gyűjtőládákba bedobja a nevével, pontos címével, telefonszámával, e-mail címével és aláírásával ellátott nyereményszelvényt (továbbiakban: Pályázat),
  • a Játékból ki vannak zárva a Medical 2000-Invest Kft. és a K-Med Kft. alkalmazottai, valamint a Játék lebonyolításában résztvevő ügynökségek tulajdonosai, alkalmazottai és alvállalkozói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685 § b.) pontjában meghatározott hozzátartozói.

2. A Játék időtartama: 2017. október 21. 8:00 - 2017. december 30. 16:00

3. A Pályázat beérkezésének határideje: 2017. december 30. 16:00

4. A nyereményszelvényt a Játékos a Bársony Orvos-Esztétika klinikáin kapja meg a recepcióstól a Bársony Orvos-Esztétika 2017. ŐSZI-TÉLI prospektusában megjelölt kedvezményes kezelési csomag vásárlása után. Jelen sorsolásos nyereményjátékban az a vásárló vesz részt, aki a szelvényen megadja a nevét, pontos címét, telefonszámát, és az e-mail címét, a szelvényt aláírja, majd bedobja a klinikákon kihelyezett gyűjtőládák egyikébe. A Játékos tájékozódhat az akcióban részt vevő kezelésekről a Bársony Orvos-Esztétika hivatalos honlapján (www.barsony.hu) és a 2017. december 30-ig érvényes ŐSZI-TÉLI prospektusból. A prospektusok terjesztése: női magazinokba való behúzás, címlistás, postai és egyéb eladáshelyi terjesztés.

5. A játék ajándéksorsolás része egy periódusból áll. A sorsoláson 1 db – a nyertes által „A” vagy „B” nyeremény közül kiválasztott - Bársony kezeléscsomag kerül kisorsolásra. Az „A” csomag tartalma: 3 alkalom Vivace frakcionált rádiórekvenciás arckezelés, a „B” csomag tartalma 4 alkalmas lézeres szőrtelenítő kezelés lábszár és hónalj területre. A csomag Bruttó ára 240.000 Ft.

6. A sorsolás a Bársony Buda Klinikán (1126 Budapest, Kernstok tér 3.) közjegyző jelenlétében 2018. január 10-én 11:00 órakor kerül megtartásra. A sorsoláson azon nyereményszelvények vesznek részt, amelyeket 2017. december 30-án, 16.00-ig a Bársony Buda vagy Óbuda Klinikákon leadták.

7. A nyeremény nyertesét a Szervező telefonon értesíti, amennyiben a telefonos értesítés sikertelen a Szervező postai úton küld értesítést.

8. Szabályos postázásnak minősül, amennyiben Szervező igazolni tudja, hogy az értesítést ajánlott, tértivevényes küldeményként a postán feladta. A kézbesítésért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

9. A nyertes Játékos nyereményét a Szervezővel előzetesen egyeztetett időpontban, személyesen veheti át. A nyeremény átvételének feltétele a személyazonosság igazolása.

10. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a Játékost terhelik.

11. A nyeremény készpénzre nem váltható. A nyeremény másra át nem ruházható.

12. A nyereményt legkésőbb a sorsolást követő 14 napon belül lehet átvenni. A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel, hogy a nyeremény a megjelölt idő alatt átadásra kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségnek a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem veszi át, úgy a nyeremény átvételére a tartaléknyertes lesz jogosult.

13. A Játékban való részvétel önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy:

  • amennyiben nem adja meg a játék lebonyolításához szükséges adatait vagy azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a játékból való kizárásához vezet.

14. Azáltal, hogy a Játékos Pályázatát bedobja a kihelyezett gyűjtőládákba, tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

15. A Játékban résztvevők adataik megadásával és aláírásukkal beleegyeznek abba, hogy személyes adataikat a Szervező piackutatási és közvetlen információ küldés céljára felhasználhatja.

16. A Játékos személyes adatainak törlését vagy módosítását, illetve a harmadik személynek történő átadás korlátozását írásban tett nyilatkozattal kérheti az alábbi címen: Medical 2000-Invest Kft. 1032 Budapest, Bécsi út 183.  

17. A nyertes Játékosok beleegyeznek abba, hogy nevüket és lakcímüket (kizárólag a település és az irányítószám megjelölésével) a Szervező a www.barsony.hu honlapon közzé teszi. Továbbá, hogy a nyeremény átadásáról készült kép-, hang- és filmfelvétel teljes egészét, akár részleteit a Szervező reklám céljából térítésmentesen felhasználja, idő- és térbeli korlátozás nélkül.

18. A Szervező garantálja, hogy az adatokat a Személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.  

19. A Játékkal kapcsolatban jogi út kizárva.

20. A Játékszabályzat a Játékban résztvevő Bársony Klinikákon és a www.barsony.hu oldalon kerül közzétételre.

21. A Játékban résztvevő Bársony Klinikák:

BÁRSONY BUDA – MOM park mellett – 1126 Budapest, Kernstok tér 3.
Telefon: (06 1) 22 52 969 Mobil: (06 20) 324 7676
E-mail: buda@barsony.hu

BÁRSONY ÓBUDA – 1032 Budapest, Bécsi út 183.
Telefon: (06 1) 22 77 66 9 Mobil: (06 20) 241 9734
E-mail: obuda@barsony.hu

Kérdezzen az orvostól!

Ha többet szeretne tudni kezeléseinkről, ha nem biztos benne, melyik nyújtaná az Ön számára az ideális megoldást, tegye fel kérdéseit szakorvosainknak!

Kérdezni szeretnék

Pácienseink véleménye

Ők azok, akik változtattak azokon a problémákon, amik esetleg már évek óta nehezítették a mindennapjaikat és nálunk szerzett tapasztalataikat megosztják kedves olvasóinkkal.

Elolvasom

Kezeléseink ára

Kötelezettség nélkül is felkeresheti klinikánkat, és személyesen tájékozódjon kezelt pácienseink tapasztalatairól, eddigi eredményeinkről.

Részletek

Szépségpont gyűjtés

Szeretné Ön is jelentős kedvezményekkel, vagy akár ingyen megoldani esztétikai problémáit? A Bársony Szépségpontokkal ez lehetséges.

Részletek